Wanneer deze vragen

  • De resultaten van ons team zijn goed, maar de onderlinge samenwerking kan beter. Hoe pakken we dit aan?
  • Inhoudelijk ben ik goed in mijn vak en toch wordt dit niet altijd gezien door mijn collega’s. Hoe profileer ik mijzelf beter?
  • Ik heb wat minder ervaren managers in mijn team. Hoe ondersteun ik hen in het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden?
  • Ik heb altijd het gevoel dat ik te weinig uren in mijn dag heb. Hoe zet ik mijn kwaliteiten en energie efficiënt in?
  • In ons team wordt er heel veel over in plaats van met elkaar gepraat. Hoe doorbreken we dit patroon?

…of andere vragen rondom persoonlijke of teamontwikkeling spelen en u wilt er mee aan de slag, dan is ACT2Grow uw gesprekspartner. Met onze enthousiasmerende, persoonlijke en doortastende aanpak zetten wij aan tot ACT(ie) en Groei.

Onze aanpak

Ieder traject bij ACT2Grow is maatwerk. We beginnen met een analyse en eindigen met een evaluatie van het traject.

  • Analyse. Tijdens het persoonlijke intakegesprek brengen we uw vraag in kaart. In een concreet voorstel werken we uw vraag en onze aanpak uit.
  • Commitment. De eerste stap in het traject is het vaststellen van ieders betrokkenheid bij het traject. Succes wordt pas geboekt als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
  • ACTie. Hoe het traject er concreet uit ziet verschilt per vraag. Kenmerkend voor onze aanpak: concreet, gericht op- en toepasbaar in de dagelijkse praktijk, flexibel en meedenkend.
  • Evaluatie. In een afrondend gesprek met u blikken we terug op wat het traject u heeft opgeleverd. Natuurlijk kijken we dan ook samen vooruit. U krijgt van ons advies over hoe u het bereikte resultaat borgt en verdere groei stimuleert.

Wij kijken uit naar een constructieve en succesvolle samenwerking!

Over ACT2Grow

Met een gedeelde achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie bundelen wij, Marin Kramer en Annemarie Groenendaal, onze krachten.

Na ruim 8 jaar samengewerkt te hebben binnen een adviesbureau actief op de markt voor assessment, training en coaching, zijn we nu samen het avontuur aangegaan. Onze prettige onderlinge samenwerking vormt onze belangrijkste basis, hiermee zetten wij ook anderen aan tot constructief overleg en teamwork.

We vullen elkaar aan en zijn complementair aan elkaar, niet alleen als persoon, maar ook qua ervaring. Marin heeft haar sporen verdiend als trainer en Annemarie werkt al jaren als coach met managers en professionals. In teamcoaching hebben wij onze gezamenlijke passie gevonden.

Persoonlijk en belangstellend, stevig en doortastend

Annemarie

Als arbeids- en organisatiepsycholoog en coach ligt mijn plezier in de samenwerking met iedereen die aan de slag wil met zijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn kracht ligt in het aanscherpen van inzicht in drijfveren, talenten en kernwaarden van professionals en managers die de ambitie hebben een constructieve en impactvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zichzelf, hun team en/of organisatie. Ik geloof erin dat ieder gezond mens in staat is om oplossingen te bedenken voor zijn eigen vraagstukken. Vaak hebben ze hierbij alleen wat support nodig; iemand die de kaders bewaakt, meedenkt, aanmoedigt, maar vooral ondersteunt in het eigen denkproces. Mijn overtuiging is dat ik niet werk met werknemers, maar met mensen. Mensen met een hoofd en een hart, met gedachten, gevoelens en emoties, die overal waar zij gaan zichzelf meenemen, zowel in professionele als persoonlijke context. Dit maakt dat vraagstukken rondom persoonlijke effectiviteit in het werk net zo goed mijn belangstelling hebben als vraagstukken rondom de balans tussen werk en privé of tussen uiterlijke profilering en innerlijke (on)zekerheid.

Verbindend en pragmatisch, met een scherp oog voor menselijk gedrag

Marin

Als arbeids- en organisatiepsycholoog focus ik mij op het snijvlak van mens en organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat het succes van een organisatie bepaald wordt door de mensen die er werken. Ieder mens is uniek en iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen aan het doel en het succes van een organisatie. Het geeft mij energie wanneer ik zie dat mensen inzicht vergaren in hun eigen gedrag en wanneer ze effectiever worden in hun gedrag, kortom wanneer ik ze zie groeien. Iedereen heeft kwaliteiten in huis, die het verdienen om effectief gebruikt te worden. Mijn kracht zit in het creëren van een constructieve sfeer. Pas wanneer er openheid is en deelnemers de veiligheid voelen om zich kwetsbaar op te stellen kan er geleerd worden. Mijn laagdrempelige en praktische wijze van benaderen helpt daar zeker bij.